Gazdasági tájékoztató

Kedves Szülők!

Jelen tájékoztató célja, hogy átfogó képet adjon a Zuglói Waldorf Iskolához történő csatlakozás gazdasági vonatkozásairól.

Iskolánk egyesületi fenntartású intézmény. Finanszírozásunk egyik pillére a köznevelési intézményeknek járó állami forrás, másik és jelentősebb bázisa a szülői befizetések. Az alábbiakban olvasható ezek rövid leírása.

 1. Beiratkozási hozzájárulás

  A beiratkozási hozzájárulás egyszeri tétel, minden iskolánkhoz csatlakozó gyermek után fizetendő, egy alkalommal, a beiratkozáskor. A beiratkozási hozzájárulás beleszámít a 8. tanév végén esedékes havi költség-hozzájárulásba.

  A beiratkozási hozzzájárulás mértéke a 2022/23-mas tanévben 100.000,- Ft/gyermek.

 2. Havi költség-hozzájárulás

  A költség-hozzájárulás havi rendszerességgel, minden iskolánkba járó gyermek után fizetendő összeg. Adott tanévhez kapcsolódóan 12 hónapra fizetendő, a tanévet megelőző augusztustól a tanévet követő júliusig. Amennyiben egy gyermek nem a tanév kezdetekor csatlakozik iskolánkhoz, a havi költséghozzájárulás a csatlakozást megelőző hónaptól fizetendő.
  A hozzájárulás mértéke a család által adott tanévre vállalt összeg. A havi költség-hozzájárulásra vonatkozóan minden évben meghatározunk egy sávot, melyen belül a családok – gazdasági lehetőségeik függvényében – eldöntik az általunk az adott tanévre vállalt költség-hozzájárulás összegét. Azért döntöttünk a vállalási rendszer mellett, hogy minél több családnak lehetőséget teremtsünk az iskolánkhoz történő csatlakozásra. Ez a rendszer akkor működik jól, ha a családok a pénzügyi lehetőségeikhez mérten, az általuk stabilan vállalható legmagasabb összeggel támogatják iskolánk működését. A költség-hozzájárulás mértékére vonatkozóan megállapodást kötünk a családokkal. Azon családok számára, akik nem tudják vállalni a minimum havi költség-hozzájárulás összegét, korlátozott mértékben lehetőség van szociális támogatás igénylésére. 

  A vállalás sávja jelenleg 55.000 Ft és 100.000 Ft közötti, vagyis minimum havi 55.000 Ft, maximum havi 100.000 Ft szülői költség-hozzájárulás vállalását kérjük. A szülői költség-hozzájárulások átlaga a 2022/23-mas tanévben 70.900,- Ft/gyermek/hónap (12 hónapra).

 3. Művészeti térítési díj
  A művészeti térítési díj évente egyszer fizetendő minden gyermek után. 
  Mértéke a 2022/23-es tanévben 35.000 Ft.
  Azon gyermekek esetében, akik zeneiskolába járnak, – törvényi szabályozás értelmében – a térítési díj helyett művészeti tandíj fizetendő. Ennek összege a 2022/23-as tanévben 50.000 Ft.

 4. Étkezési díj

  Az étkezés minden megrendelt adag után fizetendő. Az ebéd ára a 2022/23-as tanévben 1.200,- Ft/adag.

A fenti tételek fedeznek sok olyan kiadást, ami az iskolánkba járással kapcsolatban felmerül. A gyermekek az iskolában kapják például a füzeteket, írószereket, furulyát, és a havi szülői hozzájárulás nyújt fedezet az éves rendszeres kirándulásokra is. Külön osztálypénz nincs.

A fenti díjakat minden tanévre vonatkozóan újra számoljuk, az iskola költségvetését lényegesen befolyásoló tényezők figyelembe vételével.
Az iskola gazdasági helyzetéről és a következő tanévre vonatkozó díjakról Egyesületünk minden tavasszal tájékoztató tart a Szülői Körnek.

Jelen tájékoztatót a Zuglói Waldorf Iskolát fenntartó Zeg-Zug Waldorf Egyesület Gazdasági Munkacsoportja állította össze. Bármilyen felmerülő kérdéssel forduljatok hozzánk bizalommal!

Zeg-Zug Waldorf Egyesület – Gazdasági Munkacsoport
e-mail: gazdasagi@zwe.hu
telefon: +36 30 269 6927 (Varga Csaba)