Dokumentumok

Pedagógiai Program Kerettantervvel

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

A tanév rendje – feltöltés alatt

Adatlap szociális támogatáshoz – feltöltés alatt

Iskolai osztályok száma – feltöltés alatt

Tanulólétszám alakulása – feltöltés alatt

Szakképzettségek

A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Tanfelügyeleti ellenőrzések – Intézményi tanfelügyelet – Intézkedési terv

Tanfelügyeleti ellenőrzések – Vezetői-tanfelügyelet – Önfejlesztési-terv

Adatkezelési tájékoztató – általános – összevont

Fenntartó alapító okirata