Zuglói Waldorf Iskola

Zuglói Waldorf Iskola logó
Iskolánk

A kezdetek

Az iskolánkat alapító közösség részéről 2014-ben fogalmazódott meg az igény egy XIV. kerületi Waldorf-iskolára. A kitartó és elszánt alapítási munkát követően az első évfolyam a 2016/17-es tanévben kezdhette meg tanulmányait a Zuglói Waldorf Iskolában.

Az alapítók célja egy olyan intézmény létrehozása volt, ahol a gyerekek elfogadó, biztonságos légkörben fejlődhetnek, egyéni képességeiket pedig értékelik és kibontakoztathatják.

A Zuglói Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felmenő rendszerben a 2023/24-es tanévben éri el teljes, 8 évfolyamos formáját.

Az alapító és fenntartó szervezet a zuglói Zeg-Zug Waldorf Egyesület.

Jövőképünk

Olyan Waldorf-iskolát szeretnénk, amely az antropozófia szemléletével, valamint az egyéni igények, képességek figyelembevételével rugalmas, és megfelelő válaszokat ad a mai kor kihívásaira. Olyan iskolát, amely közösségi, nyitott, önálló és gondolkodó gyerekeket nevel – ezért teszünk a mindennapokban. 

Célunk, hogy …

  • …iskolánkban a Waldorf-pedagógia módszereivel összhangban és a pedagógusok, a szülők illetve a fenntartók szoros együttműködésével segítsük a gyerekek teljeskörű fejlődését.
  • …a Zuglói Waldorf Iskola ne csupán egy oktatási intézmény legyen, hanem valódi, élő, támogató közösség is, melyben felelősen együttműködünk az iskoláért.

Fontosnak tartjuk, hogy…

  • … a gyerekek tapasztalatokon, cselekvéseken keresztül és – ahol csak lehet – hétköznapi, valós tevékenységek során tanuljanak, amely mély tudást ad számukra. 
  • … a gyerekek egy toleráns és elfogadó környezetben töltsék mindennapjaikat, és felnőve ők maguk is ilyen emberekké váljanak. 
  • … a gyerekek, tanárok és szülők a mindennapok során közösen vegyenek részt egyes tevékenységekben (pl. kirándulás, ünnepek, kerti munka), valamint kapcsolódást biztosítsunk a korosztályok/osztályok között. 
  • … a felsőbb osztályokban az osztálytanítók mellett az epochális tárgyakat szaktanárok is taníthassák amellett, hogy – a Waldorf pedagógiának megfelelően – az osztálytanító meghatározó szerepet tölt be a gyerekek iskolai életében a nyolc év során.
  • …az iskola helyet adjon azoknak a találkozásoknak, melyek egész életükre elkísérhetik a gyerekeket, és amelyek során felfedezhetik a megismerés örömét és a tanulás szeretetét.