Jelentkezés a 2021-22-es tanévben induló első osztályunkba

A 2022/23-mas tanév első osztályába felvételi ismerkedésről és folyamatról részletek hamarosan…

Az első osztályba történő jelentkezés intézményünkben elektronikus formában történik, és több lépcsős kialakításban zajlik.

Az alábbi linken található kérdőív kitöltése után e-mailt küldünk az érdeklődőknek, melyben tájékoztatást adunk a jelentkezés következő lépéseiről. Részletes gyermekleírás elkészítésére kérjük majd a szülőket, melyhez segítséget nyújtanak majd az általunk előre összeállított kérdések, szempontok. Fontos továbbá, hogy a jelentkezők egy gyermekükről nemrégiben készült fényképet is csatoljanak a szöveghez, nem külön, hanem a dokumentumba szerkesztve.

A kérdőív és a fényképes gyermekleírás beérkezése után a szülők visszaigazoló e-mailt kapnak a jelentkezés befogadásáról. Kérjük, hogy valamennyi, a gyermekükről készült szakvéleményt (pl. logopédustól, fejlesztőpedagógustól, pedagógiai szakszolgálattól) szíveskedjenek csatolni a felvételi anyaghoz. Jelentkezésüket abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a kérdőívet, a részletes gyermekleírást és az abba illesztett fényképet is megkaptuk.

A csatolandó dokmentumokat docx vagy pdf formátumban az felveteli@zwi.hu email címre kérjük elküldeni.

Pótfelvételi jelentkezés határideje: 2021. május 24.

Jelentkezési kérdőív

Ezt követően az osztálytanító és a felvételi csoport tagjai megismerkednek a jelentkező gyermekekkel és családjaikkal.

Az ismerkedés során először a szülők találkozhatnak előre egyeztetett időpontban a leendő osztálytanítóval, iskolánk több pedagógusával és az iskolát fenntartó Egyesület képviselőjével. A közös beszélgetés célja egyrészt az, hogy a jelentkező szülők pontosabb képet alkothassanak az iskolánkban folyó pedagógiai munkáról, valamint az iskola gazdasági és szociális életéről. Ugyanakkor az iskola számára is fontos szempont a beszélgetések során annak feltérképezése, hogy a szülők részéről kellő nyitottságot tapasztalnak-e a Waldorf-pedagógia iránt és együttműködési szándékot a közösség életébe való tevékeny bekapcsolódásra, hiszen a hatékony munka csak ezen a talajon tud megvalósulni. Szerencsés, ha a beszélgetésen mindkét szülő részt tud venni. Kérjük a szülőket, hogy a beszélgetésre hozzák magukkal a felvételi anyagban már elküldött friss, egészalakos fényképet gyermekükről.

Második lépésként az osztálytanító és a Tanári Kollégium tagjai ismerkednek meg a gyermekekkel egy mesei keretbe ágyazott, játékos foglalkozás során, melynek időpontját szintén előre egyeztetjük a családokkal. A gyermekekkel való ismerkedés folyamata február elejétől március végéig tart. Ezen a kiscsoportos, 1-1,5 óra időtartamú foglalkozáson játékos feladatok mentén igyekszünk választ kapni arra, hogy kialakultak-e a gyermeknél azok a testi, lelki, szociális adottságok, amelyek mentén az iskolába lépés sikeres lehet. Ha szükségesnek látjuk, egy-egy gyermekkel még egy találkozást szervezünk, hogy pontosabb képet alkothassunk szükségleteiről és arról, hogy intézményünk miben tudja őt és családját segíteni.

Intézményünk nem kötelező felvételt biztosító iskola. Az egyes osztályok kialakításában fontos szerepet kap az osztálytanító, aki a Tanári Kollégium tagjainak támogatásával a gyermekleírások, a szülőkkel zajlott beszélgetések és a gyermekekkel folytatott kiscsoportos ismerkedő játék tapasztalatai alapján, a Waldorf-pedagógia szempontjai mentén állítja össze osztályát. A Waldorf-óvodából érkező gyermekek és az intézményünkben tanuló gyermekek testvérei előnyt élveznek a felvételkor. A jelentkező gyermekek felvételéről vagy elutasításáról a Tanári Konferencia dönt.

Hogy még pontosabb képet alkothassanak intézményünkről, kérjük olvassák el a  Szülői kézikönyvet.