ISKOLAVÍZIÓ

P
KÖZÖSSÉG
p
MEGISMERÉS
TALÁLKOZÁSOK
TÉR
SZABADSÁG
AUTONÓMIA
~
BIZTONSÁG
BARÁTSÁG
Olyan Waldorf iskolát szeretnénk, amely a hagyományokban gyökerezik, egyben rugalmas, és megfelelő válaszokat ad a mai kor kihívásaira az egyéni igények, képességek figyelembevételével. Közösségi, nyitott, önálló, gondolkodó és autonóm gyerekeket nevel.

A gyerekek tapasztalatokon, cselekvésen, kísérleteken keresztül tanulnak, mely mély tudást ad. Olyan élő környezetet teremtünk a gyerekek köré, ahol hétköznapi, valós tevékenységek során tanulnak, nem csak az osztályteremben, hanem a környezet által is, ezáltal kialakul bennük a tisztelet a környezet és egymás iránt is. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek egy valóban toleráns és elfogadó környezetben töltsék mindennapjaikat, és felnőve ők maguk is ilyen emberekké váljanak.

A mindennapok szervezése során törekszünk arra, hogy egyes tevékenységeket az egész iskola közösen végezzen, a tereket is igyekszünk úgy alakítani, hogy minél több közösségi tér legyen. Az egyéni képességeket figyelembe véve, az oktatásban is nagy átjárhatóságot biztosítunk a korosztályok között.

Amellett, hogy meghatározónak tartjuk az osztálytanító szerepét a gyerekek iskolai életében, célunk az, hogy a felsőbb osztályokban bizonyos tárgyakat szaktanárok tanítsanak.