Zuglói Waldorf Iskola

Zuglói Waldorf Iskola logó

Szöbölődi Zita

osztálytanító – 8. osztály,

intézményvezető

1978-ban születtem, Dunaújvárosban. Az érettségi vizsgákhoz közeledve a tanítói, óvodapedagógusi hivatásra éreztem késztetést, ezért ebbe az irányba tanultam tovább. 2001-ben szereztem diplomát, és azonnal tanítani is kezdtem. Már pályakezdő tanárként fontosnak tartottam, hogy megfogalmazzam magamnak azokat az értékeket, amelyek minden körülmények között biztos alapot nyújtanak a tanításban és fiatal életemben egyaránt. Eltelt 3-4 év, mire megtaláltam ezeket. Két év hagyományos módszerű tanítás után vezetett az utam a Rákosmenti Waldorf Iskolába (mai Sashalmi Waldorf Iskola), ahol osztálytanítóként kezdtem dolgozni. A Rákosmenti Waldorf Iskola akkor még kiépülőben volt, éppen abban az évben költözött a 17. kerületből a mai épületébe, amikor csatlakoztam a tanárai közé. Nyolc évig tanítottam ott, vezettem, kísértem az osztályomat elsőtől nyolcadikig. Ezekben az években aktívan részt vettem a tanári konferencia munkájában, és amellett mindennapos feladatomnak éreztem, hogy antropozófiai ismereteimet mélyítsem és bővítsem. Az alapdiplomáim mellé természetesen Waldorf osztálytanítói képesítést is szereztem, később közoktatásvezetői szakvizsgát tettem. Sok évig tanultam Martin Keizertől antropozófiai alapú képzőművészeti terápiát, és a Gödöllői Waldorf Iskolában tartottam is ilyen irányú foglalkozásokat gyerekeknek.     

2015-ben ismerkedtem meg azzal a szülői körrel, akik Zuglónak szerettek volna egy Waldorf iskolát adni, és az első találkozás után közös, aktív munkába fogtunk. 2016-ban megalakult az iskola kezdő tanári kollégiuma is, szeptemberben pedig elindult az első osztály. Azóta minden évben egy-egy újabb évfolyammal, és egyre több tanárral bővülünk. 

Az iskola megalapításakor a legfőbb célunk volt, hogy a gyerekek és a családok szükségleteiből kiindulva alkalmazzuk a mindennapokban a Waldorf pedagógiát. Figyelembe vesszük, hogy a gyerekek többsége várhatóan már az alsóbb osztályokban is az egész napot az iskolában tölti – ennek megfelelően alakítjuk az osztályok órarendjét, délutáni tevékenységüket. A legtöbb gyermek városi környezetből érkezik, ezért fontosnak tartjuk, hogy a természetjárás, a gyaloglás, a hétköznapokhoz kapcsolódó természetes munkafolyamatok és tevékenységek gyakorlása beépüljön a gyerekek életébe. Egyszerű, tiszta környezetet, ritmikusan ismétlődő, átlátható, biztonságot adó folyamatokat, összefüggéseket és egységélményt szeretnénk nyújtani számukra, mert úgy tapasztaljuk, hogy erre van a legnagyobb szükségük. 

A mindennapi munkában is fontosak számomra a társak. Olyan közösség kialakításában vállalok részt, ahol a felnőttek egyenrangú partnerként, felelősen együttműködnek a gyerekek egészséges neveléséért: őszinte figyelemből fakadó, megismerő, értő szeretettel, szabad gondolatokkal, és saját akaratból fakadó, kölcsönös tiszteleten alapuló tettekkel dolgozva.