Kovács Viktória - napközis tanító - Zuglói Waldorf Iskola

Kovács Viktória

napközis tanító

3. osztály

Pedagógiai tanulmányaimat a veszprémi Pannon Egyetemen végeztem, magyartanár-, dráma- és színházismeret tanár szakon. Már a kezdetek kezdetén megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék olyan közegben tanítani, melynek fókuszában nem a különféle ismeretek átadása, hanem maga a gyermek áll. 

Tanári gyakorlatom idején, és az azt követő évben különféle színházpedagógiai programok keretein belül foglalkoztam gyermekcsoportokkal. A színház- és drámapedagógia szellemisége megvilágította előttem, micsoda öröm és összekovácsoló erő rejlik a közös alkotásban, illetve hogy a készség-, képesség- és személyiségfejlesztés játék révén is lehetséges. A Bátor Táborban való önkéntes munka pedig megtanított arra, hogy a legnagyobb erő és életigenlés a különféle tevékenységek során felmerülő kihívások legyőzéséből születik. Olyan szemléletmódok ezek, melyeket azóta is magamban hordok, és képviselek.

2019-ben csatlakoztam a Zuglói Waldorf Iskola tanári karához, ahol úgy érzem, nem csak kamatoztatni tudom az eddig megszerzett tapasztalataimat, de tovább gyarapítani is olyan értékteremtő szemléletekkel, melyekkel igazán azonosulni tudok. Fontosnak tartom, hogy munkám során a gyermekek számára is hitelesen képviselhessem az egyéniség kibontakoztatása és a közösség tevékeny szolgálata közti egyensúlyt. Igyekszem segíteni őket abban, hogy életerős, önálló személyiségek legyenek, szerető, gondos figyelemmel önmaguk, embertársaik és környezetük iránt. 

Szabadidőmben, ha csak tehetem, olvasok, írok, vagy valamilyen mozgásos tevékenységet végzek. Máskor szeretek nagyokat sétálni a természetben, és rácsodálkozni annak minden apró mozzanatára.