Pedagógusi pályámat a 2004-es tanévvel kezdődően a drámapedagógusi munkám határozta meg. 2017-ig a Keleti István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Művészeti Szakközépiskola kötelékein belül, színjáték tanszakon igyekeztem megvalósítani a színházi nevelésben rejlő pedagógiai fejlesztő munkámat különböző korcsoportokkal (6-19 éves korig). 2011. február óta az alapfokú művészetoktatás keretein belül drámajáték, színjáték, beszédgyakorlatok tárgyakat tanítottam a IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskolában és a gimnáziumban egyaránt. Telephelyi munkaközösség-vezetőként fejlesztettem és szerveztem az iskolai programokat, tagozatunk arculatát. A 2017/18-as tanévtől váltottam, és teljes állásban kezdtem el az általános iskola felső tagozatán drámát és ének-zenét tanítani, valamint megtartottam a gimnázium személyiségfejlesztő tagozaton a dráma óráimat. Negyedik éve tanítok más gimnáziumban is tánc- és dráma tárgyat, valamint évek óta részt veszek olyan pályázati munkákban, aminek keretein belül hátrányos helyzetű gyermekek számára tesszük lehetővé a drámajátékos tevékenységeket. Tizenöt éve szervezek nyaranként drámatáborokat minden korosztálynak.

Az alternatív pedagógiák irányába mindig nyitott voltam, így a 2018/2019-es tanévtől a Zuglói Waldorf Iskolában, az első osztályban napközis nevelőként kezdtem dolgozni, s közben a mindennapokban betekintést nyerni e sajátos pedagógiai módszer működésébe. Az eddig itt töltött idő alatt úgy éreztem, hogy olyan munkaközösségbe kapcsolódtam be, amely motivál, támogat és lehetőséget teremt a fejlődésre. A harmadik osztályban zeneórákat tartok, ami remek lehetőség arra, hogy az iskola más diákjaival is kapcsolatot teremthessek, tapasztaljam a mindennapjaikat és közben fejlődhessek szaktanárként is. Az ünnepek, kirándulások, közös iskolai programok mind lehetőséget adnak arra, hogy egyre mélyülhessen elköteleződésem az iskola, a gyermekek, a kollégák és a Waldorf – pedagógia iránt.
Pedagógiai munkámban mindig a rendszeresség, az elmélyülés, a hosszú távon való együtt dolgozás játszott vezető szerepet. Osztálytanítóként is az ebben rejlő lehetőségeket és feladatokat tartom fontosnak.

A jövő tanévben (2019/2020) örömmel kezdem el kísérni az iskola új első osztályos gyermekeit.

Varga Rea