Zuglói Waldorf Iskola

Átjelentkezés iskolánkba

Ha arról szeretnének érdeklődni, hogy van-e hely gyermekük számára iskolánk egy adott osztályában, kérjük, küldjenek  egy rövid, telefonszámos elérhetőséggel ellátott bemutatkozó levelet az iskolatitkar@zugloiwaldorfiskola.hu címre. Ezt követően iskolánk valamely gyermekfelvétellel foglalkozó pedagógusa felveszi a kapcsolatot a családdal. Iskolánk a szabad helyek függvényében akár tanév közben is fogad átjelentkező gyermekeket.

A telefonon történt beszélgetés után, a jelentkezési folyamat következő lépéseként arra kérjük az érdeklődőket, hogy az alábbi kérdőív elektronikus úton történő kitöltésével és beküldésével erősítsék meg jelentkezési szándékukat. 

Jelentkezési kérdőív

A jelentkezés beérkeztekor visszaigazoló emailt küldünk.

Kérjük, hogy a kérdőív kitöltése után írjanak gyermekükről egy részletes leírást. A megíráshoz segítséget nyújtanak majd az általunk előre összeállított kérdések, szempontok, amit a visszaigazoló email-hez csatolunk

Ezt a leírást egy, a gyermekről nemrégiben készült, lehetőleg egészalakos fényképpel együtt az iskolatitkar@zugloiwaldorfiskola.hu címre várjuk. A hiányosan beküldött jelentkezéseket sajnos nem tudjuk befogadni.

A szülőket majd egy előre egyeztetett időpontban beszélgetésre hívjuk, ahol megismerkedhetnek az aktuális osztály osztálytanítójával, a felvételi csoport egy tagjával és az intézmény fenntartó Egyesület egy képviselőjével. A beszélgetés célja, hogy szülők pontosabb képet alkothassanak az iskolánkban folyó pedagógiai munkáról és az iskola gazdasági és szociális életéről. Az iskola számára is fontos szempont a beszélgetések során az, hogy a szülők részéről egyrészt nyitottságot tapasztaljanak a Waldorf-pedagógia iránt, másrészt együttműködési szándékot a közösség életébe való tevékeny bekapcsolódás felé. A beszélgetés során a szülők feltehetik mindazokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják őket pedagógiánkkal vagy intézményünk mindennapjaival kapcsolatban. Az iskola pedagógusai eközben igyekeznek feltérképezni, hogy a hozzánk átjelentkezni kívánó gyermek és családja szükségleteit megfelelő módon ki tudjuk-e elégíteni.

A folyamat következő lépése a jelentkező gyermekkel való ismerkedés, amely oldott hangulatban, játékos formában zajlik, az adott osztály osztálytanítójával és az intézmény fejlesztőpedagógusával. Ha a korábbi beszélgetések és az ismerkedés alapján pedagógusaink úgy ítélik, hogy az átjelentkező család és intézményünk között gyümölcsöző lehet az együttműködés, 1 vagy 2 hetes „vendégségbe”, azaz próbahétre hívják a gyermeket. Ez idő alatt a jelentkező gyermek az osztály többi tagjához hasonlóan részt vesz minden tanórán, társaival együtt tölti az iskolai szüneteket és az étkezési időket, illetve igyekszik megismerkedni a nálunk zajló iskolai élettel. 

Az átjelentkező gyermek felvételéről a próbahét leteltével a Tanári Konferencia dönt. A döntésről a családot írásban tájékoztatjuk.

Hogy még pontosabb képet alkothassanak intézményünkről, kérjük olvassák el a  Szülői kézikönyvet.